Beste (jeugd)leden van TC Bathmen,

Zoals bij iedereen waarschijnlijk wel bekend is heeft het kabinet de maatregelen in strijd tegen het corona-virus iets versoepeld. Jeugd t/m 18 jaar mag onder voorwaarden sporten vanaf 29 april; de overige maatregelen zijn verlengd t/m 20 mei. Dat betekent dat verenigingen beperkt open mogen voor tennissen en lesgeven aan jeugd t/m 18 jaar.

Het is dus positief nieuws dat de jeugd t/m 18 jaar weer buiten mag sporten vanaf 29 april, daar zijn we blij mee. Bij het sporten voor jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar blijft de 1.5 meter afstand van toepassing, voor jeugd t/m 12 jaar niet. Voor senioren geldt dus helaas nog dat  tennissen en  trainen niet mogelijk is.

De afgelopen weken heeft de KNLTB al veel voorbereidingen getroffen voor tennis in de 1.5 meter samenleving. De KNLTB rondt het protocol voor tennis door de jeugd deze week af en stuurt het naar alle verenigingen zodra het inhoudelijk klaar is en getoetst is door RIVM en VSG. Dit is uiterlijk vrijdag. Verenigingen moeten dit protocol dan bij hun gemeente ter goedkeuring voorleggen. Op het moment dat dat protocol bij ons bekend is zullen we dus nog moeten wachten op goedkeuring door de gemeente en zullen we de in het protocol beschreven maatregelen moeten gaan treffen. Pas op het moment dat er goedkeuring is van de gemeente kunnen de lessen starten.

Wij hebben als bestuur in overleg met Marc en de jeugdcommissie besloten dat de jeugd-trainingen dan ook niet eerder dan 4 mei zullen beginnen. Daarnaast hebben we besloten dat vrij spelen door de jeugd voorlopig alleen mogelijk is op de momenten dat er ook training wordt gegeven op ons park. Half mei zullen we bekijken of we meer ruimte kunnen geven voor het vrij spelen door de jeugd.

De komende periode gaan we ook bekijken op welke momenten de gemiste lessen ingehaald kunnen worden. Daarover zullen we op een later moment meer duidelijkheid geven.

De KNLTB heeft ook bekend gemaakt dat de voorjaarscompetitie pas in het najaar gespeeld zal worden en dat er tot 14 juni geen toernooien georganiseerd mogen worden. Dat betekent dus dat het Bathmen Open Jeugdtoernooi en het Bathmen Open Poule Toernooi dit jaar helaas niet door gaan.

We houden jullie op de hoogte als er meer bekend is of nieuwe ontwikkelingen zijn.

Blijf gezond en hopelijk tot snel !

Het bestuur