0570 542 500 info@tcbathmen.nl

“Ooit begonnen in 1950 als BLTC, de Bathmense Lawn Tennis Club!“

“Maar ook kampioen van Nederland eind zeventiger jaren!”

Een tweetal feiten, die naar wij durven beweren, bij 75% van de huidige leden niet bekend is.

Maar wat is dan de geschiedenis van het huidige TC Bathmen? Van 1950 tot heden….

Vanuit de vereniging is de vraag gekomen om te onderzoeken of de geschiedenis van TC Bathmen in (gedigitaliseerde vorm) in beeld kan worden gebracht. Daarop is een drietal (ex) leden hiermee aan de slag gegaan.

Wat is er zoal gebeurd in die ruim 65 jaar dat wij als vereniging opereren in Bathmen?

We hebben ons laten voorlichten door medewerkers van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) locatie Deventer. Daarbij bleek dat deze organisatie zich ook ondersteunend bezighoudt met “het papieren archief”. Digitalisering van alle papieren stukken, foto’s en dergelijke is een interne clubaangelegenheid. Alles wat op papier beschikbaar is, is in principe digitaal te maken en bv. door een link op de verenigingswebsite toegankelijk. Een (papieren) archief, opgeslagen bij het Historisch Centrum is ook openbaar toegankelijk voor de geïnteresseerde.

 

Inmiddels is, op advies van het HCO, alvast gestart met een inventarisatie van allerlei zaken in de vereniging. Een schoenendoos foto’s, opgeduikeld ‘ergens’ op de zolder in het clubhuis, is in kleine aantallen, uitgezet onder (ex) leden met de vraag “weten jullie nog …….?

Wie staat of staan er op de foto? Toevallig ook bekend welk jaar?

Maar ook de Deuce (het alom geprezen en veel gelezen clubblad) kwam boven tafel en wel de jaren 1975 tot 1990. Zelfs in gebonden vorm! Een schat aan informatie resp. geschiedenis van de club werd plotseling ontsloten. Zoete, maar heel veel herinneringen duiken op: de Dampex komt weer ter tafel, de door het secretariaat samengestelde jaarkalenders, de aquarelletjes van een tennisbal, overhandigd bij een afscheid als commissielid etc. etc.

Kortom: wij zijn, met uw hulp, op zoek naar feiten, feitjes en (foto)materiaal uit de afgelopen jaren vanaf 1950. Foto’s met een bijschrift, documenten.

Originelen worden gescand/gedigitaliseerd en al dan niet in eigendom aan de club overgedragen. Uit die enorme brei informatie gaat de commissie, uiteraard ook na consultatie van ‘derden’, de geschiedenis van de TCB vorm geven. De omvang en inhoud maakt u als leden zelf. Wij verzamelen en rubriceren op basis van de ontvangen informatie tot en met 2004, omdat na de herindeling met de gemeente Deventer ook op gemeentelijk niveau (Bathmen) de boeken werden gesloten.

Het HCO heeft de beschikking over het Bathmense gemeentearchief, waar ook documentatie te vinden is over de TC Bathmen (en haar relatie met de diverse toenmalige gemeentebesturen).

Alle materialen die ter beschikking worden gesteld gaan of terug naar de eigenaar of worden eigendom van de club (overdracht).

Met het digitaliseren van Deuce is inmiddels een aanvang gemaakt, zodat wellicht een nieuwe rubriek op onze website kan worden toegevoegd: “Uit de oude TCB-doos”.

Tot slot:

Heeft u “iets” in uw bezit dat een bijdrage kan leveren aan de geschiedenis van de TC Bathmen, (foto, activiteit, document, anekdote etc.) of naam (+ adres/telefoonnummer) van een oud TCB-lid, dan kunt u dat inleveren/afgeven onder vermelding van uw naam en adres/telefoonnummer en/of e-mailadres bij:

Han Ferwerda
Arkelsteinlaan 22
han.ferwerda@ziggo.nl

Emmie Ramakers
ter Hunnepeplein 6
emmierdec@gmail.com

Otto Westra
Koekendijk 2
elot@kpnmail.nl

Helpt u ons op weg?

Met vriendelijke groet,

Emmie, Otto en Han