Deze commissie organiseert een zgn. open toernooi voor KNLTB-leden met een speciale speelsterkte: het TC Bathmen Open Poule Toernooi.

Een open toernooi betekent dat ook niet-leden van TC Bathmen hieraan kunnen deelnemen.

De speelsterktes die mee kunnen doen zijn: 5, 6, 7, 8 en 9. De speelsterkte is te vinden op uw ledenpasje.
Het TC Bathmen Open Poule Toernooi duurt van maandag t/m zondag en heeft in de regio een uitstekende naam.