0570 542 500 info@tcbathmen.nl

Commissies

Inzet van onze leden

 

TC Bathmen is een vereniging met heel veel vrijwilligers met hart voor de vereniging. De vrijwilligers zijn zeer belangrijk voor de vereniging, niet alleen vanwege het werk dat ze verzetten, maar vooral ook door de verbondenheid met de vereniging en hun drive om TC Bathmen een bloeiende vereniging te laten zijn.

 

Het bestuur wordt gevormd door 5 bestuursleden. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) hebben het bestuurslid Jeugd en bestuurslid Faciliteiten, zitting in het bestuur.

 

De meeste vrijwilligers zijn onderdeel van een commissie. Iedere commissie heeft een aanspreekpunt of vertegenwoordiger in het bestuur. Op die manier worden de lijntjes tussen bestuur en vrijwilligers zo kort mogelijk gehouden. Naast de vrijwilligers die in een commissie zitten zijn er nog verschillende tijdelijke projecten actief. Deze projecten hebben een afgebakende en tijdelijke opdracht en worden na afronding van het project weer ontbonden. Daarnaast zijn er nog diverse vrijwilligers die zelfstandig een aantal taken op zich nemen (ledenadministratie, kassabeheer, vrijwilligers-coördinatie, etc.).

 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan binnen de vereniging. Deze ALV wordt meestal gehouden in het begin van de maand februari. Uitnodigingen voor de Algemene Leden Vergadering worden naar alle seniorleden gestuurd.

 

Jaarlijks worden de vrijwilligers bedankt voor hun inspanningen op de altijd gezellige vrijwilligersmiddag.