De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal worden gehouden op

Maandag 10 februari 2019 om 20.00 uur in Sitpoint

Naast het officiƫle gedeelte zal het bestuur deze ALV benutten om alvast een vooruitblik te werpen op het nieuwe seizoen.

De agenda is per mail aan de leden verzonden. De stukken behorende bij deze ALV worden separaat per mail verzonden op 4 februari en zijn dan daar te downloaden.